Livsstil

Varför firar vi allhelgona och halloween?

Vad är egentligen skillnaden på allhelgonadagen, alla helgons dag och halloween? Dagen reder ut alla dagarna och begreppen.

Under Allahelgonahelgen brinner ljusen på svenska kyrkogårdar till minne av våra bortgångna. Samtidigt klär många barn i världen ut sig till spöken och häxor. Hur hänger detta ihop egentligen?

Läs mer om det i vårt stora dokument om halloween och allhelgona.

Till att börja med är det viktigt att konstatera att Alla helgons dag och Allhelgonadagen har samma ursprung, och den ursprungliga platsen var den 1 november. Man kan säga att innan 1953 var dessa båda benämningar synonymer. Det var 1953 som dessa båda dagar slutade vara synonymer efter ett beslut i riksdagen. Riksdagen beslutade då att Alla helgons dag skulle bli en allmän helgdag och att den skulle firas lördagen före novembers första söndag, vilket infaller någon gång mellan 31 oktober och 6 november. Benämningen Allhelgonadagen fick istället fortsatt liv i den svenska almanackan, vilket fortfarande är fallet. Även om Allhelgonadagen lever vidare som ett namn i almanackan så är det alltså Alla helgons dag som det är tänkt att vi ska fira rent officiellt.

Alla helgons dag

Alla helgons dag är den dag när minnet av helgonen, kända eller okända, högtidlighålls och deras betydelse som förebilder uppmärksammas. Dagen firas i dag på lördagen som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Alla helgons dag har ingått som helgdag i det svenska kyrkoåret sedan medeltiden då Sverige var katolskt. Före 1772 firades den alltid den 1 november, men under medeltiden flyttades den till första söndagen i november.

Detta är dagen då många väljer att tända ljus på gravarna för de nära och kära som gått bort. Traditionen växte fram i slutet på 1800-talet, till en början främst i städerna. Nordiska museet skriver på sin hemsida att det från början var i juletid som ljus tändes på gravarna men att det redan under 1930-talet salufördes gravljus inför Alla helgons dag, men att det var först efter andra världskriget som bruket med ljus på gravarna denna dag spreds. Det var först på 1960-talet som Alla helgona-helgen gick om julhelgen som den helg då flest svenskar tände ljus på gravarna, skriver hemsida Svenskahögtider.

Skogskyrkogården i Stockholm på Alla helgons dag.

Allhelgonadagen

Allhelgonadagen infaller alltid den 1 november. Den är helgdag i många länder, särskilt katolska, men inte i Sverige. 1 november har varit en dag då man firar de dödas minne länge. Redan under medeltiden valde den kristna (då katolska) kyrkan att omfor­­­­­ma­ ­dagen till den kristna högtiden allhelgonadagen, som ett minne av kyrkans alla helgon som inte hade egna dagar.

Det var dock säkert ingen slump att kyrkans firande av de döda hamnade under denna tid av året. Många för-kristna kulturer hade traditioner som firade de döda just i skiftet oktober/november. Anledningen är året då övergår från sommar och liv till vinter och icke-liv, mellan sommar och vinter. Allt vissnar nu och man kan säga att “naturen dör” ungefär nu, vilket gör att det passar sig att fira de döda, som sajten Svenskahögtider beskriver det. Kyrkan ville förmodligen helt enkelt att göra om det detta för-kristna, folkliga firande av de döda till ett kyrkliga firande.

Halloween

Halloween firas alltid den 31 oktober. Namnet kommer av engelskans all hallows eve, “alla helgons afton”, kvällen före alla helgons dag som traditionellt inföll den 1 november. Halloween har sitt ursprung på Irland och kom till USA med irländska immigranter på 1800-talet. På Irland sägs firandet ha sitt ursprung i den keltiska samhain, en hednisk nyårsfest då sommaren var slut och vintern började. Häxor, älvor och andeväsen ansågs vara speciellt aktiva denna tid på året. Enligt tidningen Populärhistoria gjorde redan de gamla kelterna ljuslyktor med utskurna ansikten. De använde från början kålrötter, men när seden hamnade i USA började man karva i pumpor i stället.

Halloweenpumpor.

Traditionen lär ha introducerats i Sverige av skämtbutiken Buttericks vd, Bengt Olander och tog fart på 1990-talet. Firandet lades under allhelgonahelgen eftersom den låg närmast 31 oktober, då man firar halloween i USA.

Genom åren har handeln provat att hålla isär datumen för halloween och allhelgona efter kritik mot att skelett och gravljus säljs sida vid sida i butikerna. Men oftast har halloween och allhelgona sammanfallit.

Kort sammanfattat: När firar vi vad?

Halloween infaller alltid 31 oktober.

Allhelgonadagen infaller alltid 1 november.

Alla helgons dag infaller lördagen mellan 31 oktober och 6 november.


Fler artiklar för dig