13 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Professor Lars Andersson är expert på att bli äldre

Professor emeritus Lars Andersson har i stora delar av sitt liv forskat kring att åldras. Det var han som myntade begreppet ålderism; fördomar och stereotypa uppfattningar som utgår från någons ålder och i vissa fall kan leda till diskriminering.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar