19 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Mauretanien vägrar överge slavkulturen

Kristet team på rundresa vittnar om hur svarta människor tvingas betjäna arabiska familjer i deras hem.

1 av 6
Endast för prenumeranter
Fler artiklar