Livsstil

Mission är kristet grundutbud, inte extrautrustning

David Fiske: Jag är ett missionärsbarn, men vi är alla barn av missionen. För hur skulle någon av oss annars fått del av evangeliet?

Enligt kyrkoåret är det “Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen” på söndag. Det vi ofta beskriver som kyrkans kallelse får inte ens en helt egen dag. Vi kan till och med välja om missionen ska stå i fokus. Som om det rörde sig om ett tillval eller kristen extrautrustning. “Får det lov att vara lite mission? Nej tack, vi har fullt upp ändå”.

Vi har ibland gjort missionen till något för vissa. Missionen sköts av missionärer som sänds ut av missionsråd som åker på missionskonferenser och sedan informerar församlingen på missionsgudstjänster. Detta är inte fel, men missionen är inte bara ett återkommande inslag utan kyrkans pulserande hjärtslag. Hjärtslag som har sitt ursprung i Guds kärlek. Precis som tillbedjan inte bara är en fråga för lovsångsteamen eller att ansvaret för barnen inte bara vilar på barnledarnas axlar är missionen hela församlingens uppgift och utmaning. Mission är det Gud vill göra på vår jord och det uppdraget blir varje kristen indragen i. Mission är att hjälpa sin medmänniska och att dela evangeliet med en kollega. Mission är att hjälpa sin medmänniska i ett land långt borta och dela evangeliet med en främling. Kyrkoårets texter ger oss i sin bredd många viktiga ledtrådar om vad mission är. Att som Petrus predika om Jesus för ett överfullt torg är mission. Att inpränta Guds Ord i dina barn när du sitter hemma eller är ute på språng som Femte Mosebok utmanar oss till är lika mycket mission. Ibland har vi glömt bort vår hemmaplan som om Jesus inte instruerade lärjungarna att börja i Jerusalem och Judéen. Och ibland har vi prioriterat bort bortaplan som om Jesus inte fortsatte utmaningen med “Samarien och till jordens yttersta gräns”. Mission kan aldrig begränsas till en världsdel eller ett projekt.

Jag är ett missionärsbarn, men vi är alla barn av missionen. För hur skulle någon av oss annars fått del av evangeliet? Vi är alla både mottagare och givare av mission. Du och jag finns i en lång kedja av mission där någon missionerat till oss och vi ska i vår tur ge gåvan vidare. I Psaltaren möter vi denna vision: “Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når hans härlighet.” Vem Gud är kopplas ihop med profetian att människor i hela världen ska tillbe honom. Så det hänger faktiskt ihop; missionen och heliga trefaldighets dag. Vi sänds ut till alla människor skapade av Fadern. Vi sänds ut för att berätta om Sonen Jesus Kristus. Vi sänds ut i kraft av den Helige Ande. Men låt oss inte göra missionen till ämnet för dagen, utan till riktningen i våra liv.

Fler artiklar för dig