Livsstil

Läkare: De som hade hjärtstopp upplevde en fortsättning efter döden

Läkaren Hans Zingmark i Halmstad har djupintervjuat patienter med hjärtstopp • Andliga upplevelser av en fortsättning • Får helt förändrad syn på döden • Läkaren: Saknas förståelse hos vårdpersonalen - patienters berättelser negligeras ofta.

Fler artiklar för dig