Därför valde Gud den unga Maria

Det största uppdraget i historien gavs till en tonårsflicka. Maria gav liv till världens frälsare, Jesus.”Gud tänker stort om unga människors vilja och förmåga att tjäna honom”, säger norske pastorn Egil Svartdahl.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!