Synd är att missbruka sina relationer

Under mitten av nittonhundratalet växte många kristna i Sverige upp med "syndakatalogen".
Att dricka, dansa eller röka var typiska exempel på aktiviteter en god kristen inte skulle befatta sig med.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!