Varför är just Sverige så sekulariserat?

Hur kommer det sig att Sverige, i undersökning efter undersökning, placerar sig som ett av världens mest sekulariserade länder?
Med start i dag kommer Torsten Åhman i två artiklar skriva om sina tankar kring orsakerna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!