07 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Årsmötesrapport från Borensbergs baptistförsamling 2012

Borensbergs Baptistförsamling hade årshögtid den 13 januari. Föreståndare är pastor Bengt Freed.

Församlingen har under 2012 utöver gudstjänster i Salemkyrkan och andakter på Husbygården bland annat haft barnkören ”Glädjefnatt” och ordnat Trivselträffen för daglediga. Salemsångarna har medverkat i många gudstjänster och dessutom sjungit på Skänningeanstalten.

Tillsammans med andra församlingar i bygden har ett team från Teen Challenge engagerats för arbete bland barn och ungdomar.

Insamlingen ”Ge för livet” till socialt arbete i Kambodja och Zambia gav cirka 67 000 kronor.

Hans Gill

Fler artiklar från Dagen Lokalt