05 augusti 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Ekumeniska gudstjänster i Lövånger

Under januari hålls Ekumeniska gudstjänster på många platser i landet. Så också i Lövånger i Västerbotten den 17-20 januari. Där har kyrkorna på orten gemensamt inbjudit till flera gudstjänster och pastor Britt Sandberg från Sollentuna har varit talare.

Det har varit samlingar i EFS bönhus, Församlingshemmet och Filadelfia. På söndagen hölls gudstjänsten i Svenska kyrkan där kyrkan blev så gott som fullsatt, det vackra vintervädret till trots. Kyrkoherde Åke Lundgren hälsade välkommen och Britt Sandberg predikade om Jesus möte med den samariska kvinnan vid brunnen i Sykar. Ämnet för gudstjänsten var "Livets källa" och under hela helgen har temat varit" Att vårda sin inre trädgård".

Olika sånggrupper har medverkat under gudstjänsterna, och på söndag fick åhörarna lyssna till en mycket välsjungande a capella-grupp från pingstförsamlingen. Den kallas "Oktetten". De sjöng flera sånger, både på svenska och engelska, spirituals och andliga visor. De avslutade med "Operator, give me Jesus on the line!", en sång av William Spivery, som bland annat Manhattan Transfer lanserat.

Det ekumeniska arbetet, alltså samarbete mellan kyrkorna, sker inte bara under en vecka per år i Lövånger, utan under hela året gör kyrkorna gemensamma satsningar, som till exempel strax före jul, när skolklasser inbjöds till "Julvandring", då julevangeliet presenterades för barnen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Dagen Lokalt