03 mars 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Nässjö har blivit utbildningcenter för RPG

Ett 80-tal ledare inom RPG i Småland blev rejält uppdaterade i eHälsa och Värfärdsteknik vid en utbildningsdag i fredags i Nässjö.

Carina Hellström från Region Jönköpings län föreläste om modern digitalisering och Curt Karlsson presenterade arbetet inom KPR (Kommunala Pensionärs Råden) där RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) ingår tillsammans med övriga större pensionärsorganisationer.

Den digitala utvecklingen går fort och RPG-arna hänger med. Det ger dem ökad trygghet och självständighet.

De sociala medierna ger också den så kallade Välfärdstekniken ökad livskvalitet till en äldre generation och i förlängning högre effektivitet i kommunernas vård- och omsorgsprogram.

Dagens seniorer är på ett helt annat sätt än tidigare digitalt uppdaterade och är en resurs i samhällsutveckling. Det gäller speciellt och inte minst i KPR där information och förberedande förslag om äldrevård och friskvård till fullmäktigeförsamlingarna får en framskjutande plats.

Då RPG är en av riksdagens och Socialstyrelsens remissinstanser är det av största vikt att veta hur det digitala språket stavas. Det klargjorde Carina Hellström och Curt Karlsson på ett föredömligt sätt under utbildningsdagen i Nässjö.

Roland Nelsson

Fler artiklar från Dagen Lokalt