07 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Baptistförsamlingen Smyrna i Hoting höll årsmöte

Smyrnaförsamlingen har andra söndagen i februari månad hållit sitt årsmöte.

Inledningsvis firades nattvard, varefter förhandlingarna vidtog. Av årsberättelsen framgick att några kafékvällar hållits, varav ett par haft sångarparet Gudrun och Stefan Magnusson, Strömsund, som medverkande. En medverkande fick speciell uppmärksamhet, nämligen naturfotograf Reine Jonsson, Nässjö.

Revisionsberättelsen visade på god balans inför 2017. Församlingen delunderhåller EFK-missionärerna Judith och Roger Korsgren, som är verksamma i Paraguay. "Ge för Livet" har stötts under året. Från valen kan noteras att Ebbe Johansson omvaldes som ordförande med Erik Enstam som ny vice ordförande.

Till församlingens glädje kunde två nya medlemmar hälsas välkomna. Årsmötet, som var det 43:e i ordningen, avslutades med samkväm.

Erik "Bok-Erik" Enstam

Fler artiklar från Dagen Lokalt