07 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Årshögtid för Korskyrkan i Jönköping

Korskyrkans församling i Jönköping har hållit sin årshögtid den 3 februari 2019.

Dagen inleddes med förmiddagsgudstjänst med temat "Mod - för en tid som denna". Detta tema ska återkomma under 2019. Församlingens föreståndare Anna-Lena Thoursie predikade utifrån en bibeltext hämtad från Esters bok. Mötet leddes av Daniel Rundqvist, och Carina Rundqvist med team stod för sång och musik.

Årsmötesförhandlingarna leddes av vår tf ordförande Anders Källner med Mats Galmén som vice ordförande. Leif Eliasson förde dagens protokoll. Inledningsvis mindes vi våra bortgångna medlemmar. Under 2018 har pastorerna Anna-Lena Thoursie och Johanna Winther tjänat församlingen tillsammans med ungdomsledare Evelina Johannesson. Korskyrkan hade vid årsskiftet 309 medlemmar. Årsmöteshälsningar från Sjukhuskyrkan, Kyrkhjälpen och Baptistunionen, Serbien.

Församlingens verksamhet präglas av omsorg om den unga generationen bland annat genom söndagsverksamheten Guldgruvan samt scout- och tonårsarbete med lägerverksamhet i Ralingsås och Trysil. Konfirmationsundervisning sker i samarbete med Allianskyrkan. Värt att nämna är att Småbarnsmusiken samlar barn och föräldrar både från församlingen och övriga kringboende. I tisdagsgruppen samlas daglediga för gemenskap och praktiskt arbete i kyrkan. Diakonal verksamhet sker genom exempelvis Besöksgruppen. Medlemmar är aktiva i arbetet med Kyrkhjälpen, Hela människan och second hand-butiken Ge för livet. Församlingen deltar i internationellt missionsarbete i EFK:s regi .

Café 93, sommarkaféet vid Vätterstranden, har haft en intensiv sommar på grund av det varma vädret. Mycket omtyckta har musikkvällarna utomhus varit och i år var kaféet värd för bland annat en konsert med Ingemar Olsson. Musik och sång har en viktig plats i gudstjänsterna och där är många medlemmar engagerade. Ett inslag i mötesverksamheten har varit Livsnära gudstjänster, där till exempel påfrestningar i livet samt mer samhällsinriktade teman tagits upp.

Nya medlemmar i församlingsledningen utsågs. Eber Fransson valdes till ordförande för 2019 med Sofia Hildingsson som vice ordförande. I styrelsen ingår också Leif Eliasson, Karin Alexandersson, Petter Eklund och Josef Dagson. Anders Källner ansvarar fortsatt för församlingskassan och Göran Svensson för missionskassan. Ett ärende av praktisk natur är att församlingens behöver mer ändamålsenliga lokaler och byggplaner diskuterades därför. Ett alternativ kan vara att flytta verksamheten till annan tomt.

Elisabeth Fransson Malm

Fler artiklar från Dagen Lokalt