15 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Årsmöte i Ulriksbergskyrkan i Växjö

Den 24 februari hölls årsmöte i Ulriksbergskyrkan. Högtiden började med traditionell förmiddagsgudstjänst. Församlingens vikarierande föreståndare Lars-Åke Egerbo predikade om församlingens roll i livet.

Efter fikapaus var det dags för årsmötesförhandlingar. Dessa leddes av Jan-Åke Lundèn. I årsberättelsen framgick att Ulriksbergskyrkan kan se tillbaka på ett mycket aktivt och omfattande verksamhetsår. Under året har vi glatts över många nya mötesbesökare. Församlingen har även fått döpa 34 personer och hälsat 28 nya medlemmar välkomna.

När vi lämnar 2018 bakom oss är det med glädje vi ser att församlingen ökat med 26 medlemmar. Siffror och statistik kan inte ge en heltäckande bild över allt det goda och fina som skett i och genom församlingen. Vi kan se tillbaka på ett år med stor tacksamhet och glädje fyllt av Guds välsignelser.

En stor förändring under 2018 var att vårt pastorspar Marie och Stig Bomberhult efter 17 år avslutade sin tjänst i Ulriksbergskyrkan och flyttade till Borås.

I början av 2018 inleddes samtal med pingstförsamlingen i Alvesta. Dessa samtal mynnade ut i att pingstförsamlingen upplöstes och merparten av medlemmarna blev en del av Ulriksbergskyrkan i Växjö. Numera kallas lokalen i Alvesta för Ulriksbergskyrkan Alvesta. En av medlemmarna i Ulriksbergskyrkan Växjö, Joel Oredsson, tillträdde som pastor på 20 procent från september månad.

Regelbundna gudstjänster hålls varannan söndag kl. 17.00 och har vid något tillfälle samlat upp till 60 personer. Gruppen i Alvesta samlas till bön den vecka då det ej är gudstjänst.

En viktig händelse var de två julkonserter som samlade cirka 200 personer och gav 18 000 kronor i kollekt. För de insamlade medlen har sociala stödinsatser gjorts lokalt i Alvesta.

I den ekonomiska redovisningen framgick att intäkterna uppgick till drygt 6,5 miljoner kronor, varav insamlade medel utgjorde 3,6 miljoner.

Efter sedvanliga val avrundades högtiden och deltagarna var tacksamma över ännu ett år av välsignelse.

Hilding Björkman

Fler artiklar från Dagen Lokalt