24 februari 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Trosgnistans årsmöte 2019

Trosgnistans mission med huvudkontor i Bollnäs höll sitt årsmöte lördagen den 4 maj i Betelkyrkan i Runemo.

1 av 2

Efter årsmötet följde en missionskväll ledd av David Duveskog med intervjuer och glimtar från Trosgnistans arbete runt om i världen.

Bilder visades av Anita Johansson från arbetet bland massajerna i Kenya. Håkan Svedman från Hudiksvall berättade om insatser bland ungdomar och änkor i Indien. I staden Chennai stöder man ett projekt för att motverka trafficking bland flickor. En ung praktikant, Ebba Westergren, berättade hur man försett dövskolan i Kenya med vatten.

Trosgnistans mission är verksam i ett 15-tal länder och omsättningen för 2018 blev den största sedan starten för 50 år sedan på totalt 21 miljoner.

Största delen av hjälpen har gått till Kenya och Indien. Stora insatser har även gått till en flyktinghjälp i östra delen av DR Kongo. I staden Bunia har tusentals utsatta människor flytt landsbygden sedan ett antal massakrer skett på familjer. Trosgnistans har tillsammans med andra frivilligorganisationer i området bistått med mat, medicin och tält.

Trosgnistans styrelse som valdes av årsmötet utgörs av Göran Duveskog, ordförande, Gert-Ove Liw, sekreterare, Curt Johansson, David Duveskog, Ingegerd Johansson, Tord Renkel, Stefan Ask, Maria Larsson och Maria Herza.

Som auktoriserad revisor valdes Mikael Ernström. Till förtroendevald revisor valdes Lennart Kron.

GertOve Liw,

missionssekreterare, Trosgnistan

Fler artiklar från Dagen Lokalt