Lutheraner och katoliker ense om rättfärdiggörelse

Efter sju års arbete överlämnas i dag ett symboliskt laddat dokument på Sveriges kristna råds styrelsemöte. Det är Katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna i Sverige och Finland som kommit överens angående rättfärdiggörelsen, en av de stora tvistefrågorna i lutherska reformationen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!