”Många i frikyrkan som söker sina rötter”

Protestanter är mer intresserade av katolska kyrkan än tvärtom. Och ja, det behövs en reformation, en ständigt pågående. Det var något av det som framkom under en seminariedag om evangelisk och katolsk teologi.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!