”Missionsprovinsens biskopar avsäger sig sin del i Svenska kyrkan”

Någon gång efter nyår kommer Missionsprovinsen att börja viga sina egna biskopar. I praktiken innebär det att de präster som deltar i den processen därmed tar avstånd från Svenska kyrkan. Det menar Lars Friedner, generalsekreterare i Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!