Misstänkt tjänstefel i Knutbyfallet

Polisens utredning av dåvarande Knutbypastorn Helge Fossmos första hustrus död i badkaret 1999 har flera brister. En grundläggande sådan är att polis inte direkt åkte ut till platsen. Där hade de med stor sannolikhet kommit till slutsatsen att platsen borde undersökas kriminaltekniskt, konstaterar granskningsmyndigheterna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!