När Elise kände hur Jesu händer rörde i tumören förstod hon att hon blivit frisk

För sex år sedan blev Elise Lindqvist mirakulöst helad från sin cancer.
Läkarna var förvånade och förundrade över det som hänt. Tumören, som satt i skelettet vid ryggraden och som läkarna kunnat se med blotta ögat, var borta.
När Elise berättade att hon fått förbön och att Jesus helat henne, ville läkarna inte tro på det.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!