17 juni 2021

TIDSKRIFT FÖR TRO, KULTUR OCH SAMHÄLLEDavid Nyström: Välkommen att provtänka med kulturtidskriften NOD

NOD kan förändra samhället där det behövs som mest.

I en offentlig värld som alltmer tenderar att fragmenteras i celler av likatänkande som bara samtalar med varandra behövs gränsöverskridande mötesplatser. Detta gäller för samhället i stort och inte minst den kristna världen där olika kyrkor och grupperingar ofta mer ömt vårdar sin funktion som "sanningssägare" än som sanningssökare. I korthet är kristna ofta duktiga på att förkunna, men ibland sämre på att föra öppna och förutsättningslösa samtal, med varandra såväl som med andra.

NOD har sedan 2004 drivits av Örebro Teologiska Högskola, och varje nummer har bidragit med djupgående analyser av utvalda och aktuella samtidsfrågor. Utgångspunkten har alltid varit en kristen idévärld och tidskriften har präglats av ett resonerande tonläge samt utrymme för olika perspektiv att få mötas och brytas mot varandra.

När nu NOD har fått en ny ägare i tidningen Dagen, är det min önskan som ny redaktör att det som har varit tidskriftens unika anslag ska få fortsätta att vårdas och utvecklas.

NOD vill därför fortsätta vara ett stöd för öppna samtal. I frågor som ibland känns hermetiskt tillslutna hoppas vi att NOD ska vara en konservöppnare. För att nå en fördjupad förståelse av vår samtid behöver vi tillåta varandra att "provtänka" utan att genast positionera eller döma. Samtidigt behövs en intellektuell skärpa för att undkomma tyckandets tyranni där åsikter extremiseras bara för att generera några extra klick – eller för att det är för ansträngande att försöka förstå sin meningsmotståndare.

Därför känner vi stor ödmjukhet inför att få ta över stafettpinnen från den tidigare redaktionen som har gjort ett så fantastiskt arbete med att odla fram och vårda denna lilla pärla till tidskrift. Om mig själv kan sägas att jag har disputerat i tidig kyrkohistoria vid universitetet i Cambridge och närmast arbetat som lektor i nytestamentlig exegetik vid Uppsala universitet.

Till min hjälp har jag ett nybildat redaktionsråd, där jag snarast känner mig som en katt bland hermeliner. Där ingår ett antal begåvade personer med olika kompetens, som kommer hjälpa till att bestämma innehållet i kommande nummer och även bidra med egna texter.

Vad  är en människa? I detta första nummer av "nya" NOD, som utöver prenumeranter skickas till samtliga Dagens läsare, ville vi behandla en bred frågeställning, som så många som möjligt kan relatera till. Och vad kan vara bredare än den mänskliga existensen? Med eller utan en tro på Gud undrar människan förr eller senare över meningen med livet och sin egen roll i världsalltet.

Psalmisten formulerar genom en bön vår djupaste frågeställning: ”vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?”

Tydligt är att vi ofta lever som att vi är speciella, som att vi har en särskild eller till och med upphöjd roll i tillvaron. Och även Bibeln beskriver människan som speciell. Som formad ur jorden och lik de andra djuren tills dess att Guds livsande blåses in i hennes näsa och hon blir en ”levande själ”. Det är denna utkorelse som gör människan till vad hon är, Imago Dei – Guds avbild.

Men vad innebär detta i praktiken? Vad är det, rent konkret, som gör människan unik bland levande varelser? Efesierbrevet beskriver människans utvaldhet i termer av en kallelse till gemenskap med Gud. Kan det vara så att det bland annat är denna förmåga till relation – med Gud och kanske även varandra, som gör människan unik? Flera av texterna i detta nummer anknyter till sådana tankar.

Christoffer Skogholt menar att ”det är i vår intersubjektivitet som nyckeln till vår Gudslikhet finns”, och i sin diskussion runt arv eller miljö landar Joseph Sverker i slutsatsen att ”vi är till genom relationer”. Lovisa Bergdahl tänker i liknande banor när hon knyter vad hon kallar människans ”relationella konstitution” till urbilden i Gud själv, evigt existerande i en relationell Treenighet.

Varje nummer av NOD kommer liksom tidigare centreras kring ett specifikt tema – nästa kommer till exempel att handla om pornografi. Vi hoppas att läsningen ger mersmak – och kanske även att den öppnar en och annan konservburk. Välkommen att provtänka med oss!

Läs mer: NOD:s redaktionsråd

Läs mer: Det här är NOD

Läs mer: Vad kan debatten om normkritik betyda för kyrkan?

Tidigare nummer och teman:

2020
1: Ursprung
2: Övernaturligt
3: Gud i litteraturen
4: Konservatism tillbaka på menyn
2019
1: Inte sant?
2: Klimat
3: Fascism
4: AI
2018
1: Vägledning (dubbelnummer med 4 2017)
2: Radikala medelvägar
3: Skyldig?
4: Ande, kropp och sjuk
2017
1: Att vara människa
2: Pornografi
3: Samtal pågår – inte
2016
1: Människan och mobilen
2-3: Postsekulär kompetens (dubbelnummer)
4: Tro efter Trump
2015
1: Datorspel
2: Mat
3: Barn
4: Fanatism
2014
1: Idrott och religion
2: Förakt för svaghet
3-4: En äkta människa, vad är det? (dubbelnummer)
2013
1: Helt såld (dubbelnummer med 4 2012)
2: Tro på torget
3: Tiden
4: O store bror
2012
1: Mindfulness
2: Frikyrkan?
3: Breiviks leende
2011
1: Kulturspaning (dubbelnummer med nr 4 2010)
2: Welcome to McWorld
3: Motstånd
4: Rivalitet och offer
2010
1: När allianserna faller
2: Vem bryr sig?
3: Det heliga jobbet
2009
1: Nådens revolt
2: Värsta tiden?
3: Bekänna färg
4: Lycka.nu
2008
1: Mörkrets hjärta och hjärtats mörker
2: Bortom det mänskliga
3: Old time religion?
4: Den heliga familjen
2007
1: Där kartan tar slut
2: Minnet av framtiden
3: Ateismens nya kläder
4: Den ”nya” narcissismen
2006
1: Den smala vägens politik
2: På spaning efter framtidens kyrka
3: Martyrernas svar
4: Sann människa?
2005
1: Religiofobi
2: Gud större än jag?
3: Blogg en dag
4: Den omöjlige herr X
2004
1: Trons andra språk
2: Kyrklös tro – trolös kyrka?
3: Sanning och konsekvens?
4: Hur frisk kan man bli?