21 juli 2024

TIDSKRIFT FÖR TRO, KULTUR OCH SAMHÄLLEOm NOD

NOD är en tidskrift för samtidsanalys från ett kristet perspektiv.

Den riktar sig till alla som uppskattar samtal om samhälle och kultur som navigerar förbi ytskikten.

Ordet “nod” rymmer många olika betydelser. Bland annat är det ett begrepp för särskilt viktiga punkter i nätverkssamhället, och just detta fångar något av tidskriftens karaktär och ambitioner. I en offentlig värld som alltmer tenderar att fragmenteras i celler av likatänkande behövs gränsöverskridande mötesplatser, knutpunkter för tankar att korsas och brytas mot varandra.

Varje nummer av NOD presenterar ett utvalt tema som sedan diskuteras och belyses ur olika vinklar. Syftet är inte nödvändigtvis att driva en viss “linje” utan mer ofta att väcka frågor och ge näring till den egna reflektionen. På grund av det vill NOD värna om högt till tak, ett resonerande tonläge och utrymme för bidragande skribenter att “provtänka” runt ett visst ämne, utan att först ha slagit ner åsiktspålarna för hårt. Vi tror att detta är viktigt för kristenhetens interna samtalsklimat, samt för kyrkans möjligheter att relatera till och kommunicera med utomstående.

NOD vill därför vara ett stöd för sådana öppna samtal. Kvalitet, intellektuell skärpa, utmanande ämnen samt texter som vågar vrida en frågeställning ett kvarts varv till, ur dess färdigdefinierade positioner, hör till sådant vi hoppas kunna leverera och presentera.

Välkommen att läsa och provtänka med oss. Och att sedan föra samtalen vidare i era egna sammanhang!

Johan Winbo, redaktör

Tidigare nummer och teman: