11 december 2023

TIDSKRIFT FÖR TRO, KULTUR OCH SAMHÄLLENOD har flyttat och finns nu på tidsskriftennod.se

Om NOD

NOD är en tidskrift för samtidsanalys från ett kristet perspektiv.

Den riktar sig till alla som uppskattar samtal om samhälle och kultur som navigerar förbi ytskikten.

Ordet “nod” rymmer många olika betydelser. Bland annat är det ett begrepp för särskilt viktiga punkter i nätverkssamhället, och just detta fångar något av tidskriftens karaktär och ambitioner. I en offentlig värld som alltmer tenderar att fragmenteras i celler av likatänkande behövs gränsöverskridande mötesplatser, knutpunkter för tankar att korsas och brytas mot varandra.

Varje nummer av NOD presenterar ett utvalt tema som sedan diskuteras och belyses ur olika vinklar. Syftet är inte nödvändigtvis att driva en viss “linje” utan mer ofta att väcka frågor och ge näring till den egna reflektionen. På grund av det vill NOD värna om högt till tak, ett resonerande tonläge och utrymme för bidragande skribenter att “provtänka” runt ett visst ämne, utan att först ha slagit ner åsiktspålarna för hårt. Vi tror att detta är viktigt för kristenhetens interna samtalsklimat, samt för kyrkans möjligheter att relatera till och kommunicera med utomstående.

NOD vill därför vara ett stöd för sådana öppna samtal. Kvalitet, intellektuell skärpa, utmanande ämnen samt texter som vågar vrida en frågeställning ett kvarts varv till, ur dess färdigdefinierade positioner, hör till sådant vi hoppas kunna leverera och presentera.

Välkommen att läsa och provtänka med oss. Och att sedan föra samtalen vidare i era egna sammanhang!

Johan Winbo, redaktör

Johan Winbo

Johan Winbo

Johan Winbo är redaktör för tidskriften NOD.

Tidigare nummer och teman:

2020
1: Ursprung
2: Övernaturligt
3: Gud i litteraturen
4: Konservatism tillbaka på menyn
2019
1: Inte sant?
2: Klimat
3: Fascism
4: AI
2018
1: Vägledning (dubbelnummer med 4 2017)
2: Radikala medelvägar
3: Skyldig?
4: Ande, kropp och sjuk
2017
1: Att vara människa
2: Pornografi
3: Samtal pågår – inte
2016
1: Människan och mobilen
2-3: Postsekulär kompetens (dubbelnummer)
4: Tro efter Trump
2015
1: Datorspel
2: Mat
3: Barn
4: Fanatism
2014
1: Idrott och religion
2: Förakt för svaghet
3-4: En äkta människa, vad är det? (dubbelnummer)
2013
1: Helt såld (dubbelnummer med 4 2012)
2: Tro på torget
3: Tiden
4: O store bror
2012
1: Mindfulness
2: Frikyrkan?
3: Breiviks leende
2011
1: Kulturspaning (dubbelnummer med nr 4 2010)
2: Welcome to McWorld
3: Motstånd
4: Rivalitet och offer
2010
1: När allianserna faller
2: Vem bryr sig?
3: Det heliga jobbet
2009
1: Nådens revolt
2: Värsta tiden?
3: Bekänna färg
4: Lycka.nu
2008
1: Mörkrets hjärta och hjärtats mörker
2: Bortom det mänskliga
3: Old time religion?
4: Den heliga familjen
2007
1: Där kartan tar slut
2: Minnet av framtiden
3: Ateismens nya kläder
4: Den ”nya” narcissismen
2006
1: Den smala vägens politik
2: På spaning efter framtidens kyrka
3: Martyrernas svar
4: Sann människa?
2005
1: Religiofobi
2: Gud större än jag?
3: Blogg en dag
4: Den omöjlige herr X
2004
1: Trons andra språk
2: Kyrklös tro – trolös kyrka?
3: Sanning och konsekvens?
4: Hur frisk kan man bli?