Norsk klimatrapport väcker hopp

Sedan millennieskiftet har uppvärmningen av klimatet minskat kraftigt. Det rapporterar en norsk forskargrupp som beräknar att jordens medeltemperatur 2050 kan ha ökat med 1,9 grader i stället för befarade 3,0 grader.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!