15 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hemliga dokument avslöjade

I 43 år har det varit en väl bevarad hemlighet. Först nu blir de interna överläggningarna som föregick Svenska kyrkans beslut att öppna för kvinnliga präster offentliga. Nya Dagen har tagit del av dokument som visar att tre av sex biskopar 1958 röstade ja till kvinnliga präster. Och dessa berättade själva att de inte visste vad Bibeln lär i frågan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar