15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Carey kan få kvinnligt sällskap

Anglikanska kyrkan kan komma att viga sina första kvinnliga biskopar om sju år. Men farhågor finns att frågan ska skapa splittringar inom kyrkan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar