16 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Anhöriga tar över vården av gamla

Antalet 80-åringar som får kommunal hemhjälp har halverats de senaste 25 åren. I stället gör anhöriga en allt större insats. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen har gjort.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar