27 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Religionsfriheten naggas i kanten

Judar och muslimer i Sverige tvingas äta ”orent” kött för att deras religiösa slakt anses strida mot djurens rätt. Kristen bibelutläggning om homosexualitet kan bli straffbar. Jämställdhetslagen krockar med religionsfriheten i Svenska kyrkan, anser Jämo. Och det är inte självklart att religionsfriheten ska väga tyngst. Religionsfriheten i Sverige fyller 50 år. Den är långtgående och inskriven i grundlagen. Men det finns en risk att friheten naggas i kanten.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar