03 mars 2021

En tidning på kristen grund



Nyheter

"Hur mycket ska en troende tåla?"

Hur mycket av förklenande omdömen om kristendomen ska man behöva tåla? frågar sig riksdagsman Tuve Skånberg, kd. I riksdagen har han föreslagit att Sverige i lag skulle förbjuda kränkningar av människors religiösa övertygelse. - Vi kristna förväntas lida och tåla vad som helst, säger han.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar