03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Det här säger lagen

Religionsfriheten garanteras i den svenska grundlagen och i den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna, som sedan 1995 är svensk lag.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar