25 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Jagad pastor uteblev från Torpkonferensen

Pastor Yun, ledare för husförsamlingar i Kina med 50 miljoner medlemmar, som skulle predikat på Torp i går kom inte. Han är jagad och efterlyst för sin tros skull. Pastor Stanley Sjöberg fick i stället rycka in med kort varsel.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar