05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Socialt tryck gör att många troende tiger”

Trots att Sverige har en formell religionsfrihet finns i verkliga livet en social ofrihet som begränsar den enskilde att uttrycka sin tro. Påtvingat eller självpåtaget. Det anser pingstpastor Dan Salomonsson. Han efterlyser en ny religionsfrihetskamp för rätten att utöva sin tro – utan att bli stämplad som avvikare.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar