01 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Än lever familjen

Kärnfamiljen är långtifrån död. De flesta barn, tre fjärdedelar, lever med båda sina föräldrar. Andelen små barn, de mellan 0 och 6 år, som bor med båda sina föräldrar ökar. Andelen ensamstående föräldrar ökar mycket lite eller inte alls.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar