08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Biskopsvigningen splittrar anglikaner

Den anglikanska kyrkans världsvida gemenskap utsätts just nu för stora påfrestningar. En biskopsvigning i Denver i söndags hotar att bli början till en så radikal omstrukturering av gemenskapen att många drar paralleller med det som hände på reformationstiden.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar