11 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Pastor – ett tufft yrke

Över hälften av de som gått Nybyggets pastorsutbildningar åren 1985–1999 är inte i någon pastorstjänst idag. Det visar en enkät som gått ut till samtliga avgångselever de aktulla åren.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar