15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

När orden inte räcker

När traktater och böcker inte gav önskat resultat i unga målgrupper föddes idén att förpacka evangeliet i dataformat. Resultatet blev en cd-rom med kristen musik, vittnesbörd, undervisning och spel.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar