16 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ny missionsföreståndare för Adventistsamfundet

Pastor Björn Ottesen valdes till ny missionsföreståndare för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige vid samfundets unionsmöte nyligen. Ottesen efterträder Per Bolling, som blir ny samfundssekreterare.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar