16 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Olika regler i EU om cellforskning

Precis som i Sverige är frågan om stamcellsforskningen aktuell överallt i världen. Och lagstiftningen har haft svårt att hänga med i den snabba utvecklingen. Nya Dagen redogör här för det aktuella läget inom EU.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar