17 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Biskop med pingstvision

Han leder sitt lands pingstvänner – ändå kallar han sig biskop. Förklaringen är enkel. Victor Pavlovski verkar i Moldavien, ett land med lång ortodox tradition där ett andligt överhuvud med självklarhet kallas just så. Till Sverige kommer han för att vädja om resurser. Evangeliska kyrkor i Moldavien är ingen stor skara, men landets pingstvänner har ambitionen att de ska bli många fler.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar