17 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Tre världsreligioner om stamcellsforskningen

Debatten om stamcellsforskningen rör frågor som är vitala för alla troende människor. Bland annat gäller det frågan när blir det liv som skapas i moderlivet människa? I synen på livets allra första skede finns det mycket som förenar de tre monoteistiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam. I det material som The European Group on Etichs in Science and New Technologies to the European Commission, EGE, lagt fram finns också redovisat hur judar och muslimer ser på stamcellsforskningen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar