16 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Jourprästen rycker ut när larmet går

I Norrköpings kommun finns en unik larmtjänst. Bakom den står Svenska kyrkan. Präster, diakoner och pastorer kan snabbt rycka ut nattetid om olyckan och sorgen skulle drabba någon. Susanne Holmén Hjalmarsson är en av jourprästerna.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar