06 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Borgerlig offensiv för biståndet

I dag debatteras det svenska biståndet i riksdagen. Beslut ska tas om budget för nästa år. Tre borgerliga partier vill ge betydligt mer i bistånd än regeringen och de tvivlar på regeringen och samarbetspartiernas målsättning att biståndet ska nå enprocentmålet 2005.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar