11 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Protestbrev mot nedskärningarna

När Svenska församlingen i Jerusalem fick information om att Svenska kyrkans mission (SKM) med kort varsel avsatt Tord Fornberg som direktor på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem (STI), skrev församlingen ett protestbrev till SKM:s ledning i Uppsala. ”Genom att paret Fornberg skickas hem så abrupt, uppstår frågan om de gjort sig skyldiga till tjänstefel”, står det i brevet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar