13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Domstolar tar över asylprövning

Asylsökande som får nej av Migrationsverket ska i fortsättningen få sin sak prövad i en öppen domstolsförhandling. Regeringens lagrådsremiss, som beslutades i går, ser ut att få stöd i riksdagen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar