31 juli 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kontakt direkt...

... med Per-Gunnar Hjalmarsson, Alingsås, som i helgen ansvarade för en missionskonferens på Hjälmareds folkhögskola. Han har tidigare varit rektor för skolan, som drivs av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS. Efter pensioneringen arbetade han och hustrun som missionärer i Afrika.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar