12 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

USA hotar att använda kärnvapen

Om USA eller dess allierande blir attackerade av massförstörelsevapen drar de sig inte för att slå tillbaka med kärnvapen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar