08 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hårdbantning av Kyrkornas Världsråd

Kyrkornas Världsråd skär ner sina utgifter för 2003 med cirka 60 miljoner kronor och antalet anställda vid KV:s stab minskas med 16 heltidstjänster till 141 personer.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar