18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Många män går ur kyrkan

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar. I år kommer knappt 42 000 gå ur kyrkan, medan cirka 4 700 kommer att begära inträde. Antalet utträden är färre i år än förra året, allt enligt Svenska kyrkans preliminära statistik för 2002.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar