06 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Avhopp splittar utbrytarstiftet

Av allt att döma stöder majoriteten av de högkyrkliga inte förslaget om att bilda en missionsprovins och ha egna biskops- och prästvigningar. – Den angivna färdriktningen är kyrkosplittrande och strider mot Jesu bön om enhet, säger kyrkoherde Berth Löndahl i Malmö.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar