11 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Missionspastorer har bytt fokus

Den samhällsbild som målas i Svenska missionsförbundets talarstolar är genomgående mörk. – Och det är individen och inte kollektivet som ska ta ansvar för samhället, säger Anita Boij som nyligen skrivit en avhandling om samfundets samhällsengagemang.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar