12 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Så ska övergreppen stoppas

De senaste åren har ett allt starkare ljus riktats på de tidigare så tabubelagda sexuella övergreppen, som sker på arbetsplatser, i skolor – och i kyrkor. Därför ska nu de kristna trossamfunden arbeta fram gemensamma riktlinjer för hur övergrepp ska förhindras och hanteras.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar